Услуги

Аутсорсинг

Аутсорсинг услугите са средство за компаниите да получат външна помощ като се възползват от натрупаните чужди познания и опит, утвърдени практики и методологии по различни процеси, реализирайки максимална полза и значително намаляване на разходите. Новотика ООД предоставя висококачествени аутсорсинг услуги във всички етапи от проучване, създаване на идея, проектиране, програмно кодиране и тестване, до поддръжка и по-нататъчно усъвършенстване.

Разработване на софтуер

Въпреки че има голямо разнообразие от софтуерни продукти, решения и специфични вертикални разработки, много често компаниите имат нужда от тясно специализирано софтуерно решение, различно от съществуващите на пазара. Новотика ООД проектира и създава такива решения, които отговарят на специфичните цели на клиента, използвайки опита и професионализма на софтуерните си инженери, специализирани в различни технологични профили.

ИТ консултиране

Ние имаме богат международен опит с консултантски услуги в областта на информационните технологии и прилагане на най-модерните технологии за оптимизиране бизнеса на клиентите, ефективно използване на ИТ ресурсите и спестяване на разходи.