ИТ консултиране

Ние имаме богат международен опит с консултантски услуги в областта на информационните технологии и прилагане на най-модерните технологии за оптимизиране бизнеса на клиентите, ефективно използване на ИТ ресурсите и спестяване на разходи.

• Бизнес анализ и оптимизиране на процеси чрез бизнес моделиране

Съвременният бизнес изисква бизнес стратегиите и технологиите да вървят ръка за ръка и все повече нашите клиенти обръщат внимание на това техният технологичен партньор да познава в дълбочина бизнес процесите в организацията. Нашите консултантски услуги включват бизнес анализ, оптимизация и моделиране на бизнес процеси, както и технологични консултации във връзка с практическата реализация на бизнес стратегиите и превръщането им в предимства и ползи за организацията на клиента.

• Професионално управление на проекти

Управлението на проекта е в основата на успеха на всеки проект, независимо от неговата сложност и бизнес област. Нашите ръководители на проекти имат натрупан международен опит в ръководенето на интегрирани проекти с участието на различни организации, включително междуправителствени и междуведомствени проекти със сложни протоколи за обмен на данни.

• Business Intelligence за повишаване ефективността на управлението и подпомагане управленските решения

Ние имаме дългогодишен опит с Business Intelligence решения за клиенти по света. Нашите специалисти осигуряват услуги по дефиниране на структурата на Data Warehouse и разработката на ETL процедури, разработка на отчети по зададени изисквания и показатели от ключово значение за мениджмънта, обучение и поддръжка на BI решения.

• Управление на качеството

Новотика ООД има утвърдена лидерска позиция в България по отношение на професионалното управление на качеството на IT проектите. В компанията работят едни от най-висококвалифицираните експерти по управление на качеството в България. Нашият екип има успешни референции за независимо тестване и осигуряване на качеството по мащабни проекти.