За нас

Новотика ООД е българска софтуерна фирма, създадена през 1995 г. и предлaгaща широка гама от висококачествени услуги, свързани с разработването, доставката и поддръжката на софтуер.

Имаме опит в разработването на софтуер чрез различни пакети и среди. Най-често работим с Visual C#, Visual C++ и Microsoft Visual Studio. Ето и пълният списък:

  • Visual C# и .NET
  • Visual C++ (ActiveX, MFC, COM, ATL, OpenGL, Direct Show, ADO, OLE DB, ODBC)
  • Бази данни: Microsoft Analysis Services, OLAP, MS SQL Server, MS Access, MySQL
  • Web mastering: PHP, Java, JSP, .NET, ASP, XML, HTML5, CSS, DHTML, Flash, XSLT, Java Script, VBScript, Zend Framework, WordPress, Joomla