EAGLE

Проектът „ Разработка и демонстрация на динамична, уеб-базирана платформа за оценка на възобновяеми източници“ е финансиран от Европейската Комисия и има за цел създаването на уеб портал, който автоматично да идентифицира и измерва сградни покриви от даден район и да прави оценка доколко подходящи са те за инсталиране на соларни системи (фотоволтаични или солартермални), колко ще струва и каква е възвръщаемостта на инвестицията в соларната инсталация.

Сайт на проекта: https://cordis.europa.eu/project/id/286161/reporting