Cardio

Cardio е проект за създаване на Електронен регистър на кардиомиопатиите в България, който представлява интернет платформа за регистриране на пациенти и техните изследвания, визуализация на ехографски и магнитно-резонансни изображения, анализ на данни и експорт.

Модулът за управление на пациенти може да бъде достъпен с профил на мениджър, кардиолог или радиолог. В него се съдържат регистри на съществуващите пациенти и възможност за добавяне на нови. В завсимост от различните роли потребителите могат да извършват различни действия – кардиолозите и рентгенолозите могат да избират пациенти и да добавят изследване (съответно кардиологично изследване или магнитен резонанс). Мениджърът може да добавя всякакви изследвания, както и да редактира и изтрива на пациенти.

Аналогично, в модула за оценка на пациента кардиолозите/ рентгенолозите имат достъп до страници за листване, добавяне и редактиране на кардио/ магнитни изследвания. Мениджърите имат достъп до страниците за двата типа, включително и възможност за изтриване на изследвания.

 

Уеб вюър модулът дава възможност за качване, разглеждане и обработване на медицински изображения, а модул Статистика – за представяне на данните в таблици и диаграми.