Фотоволтаичен калкулатор

Фотоволтаичен калкулатор е уеб сайт, в който потребителят може да създаде проект за разполагане на слънчеви панели върху желана от него повърхност в зависимост от критерии, които той зададе.

Фотоволтаична система, също PV система или слънчева електроенергия, е енергийна система, предназначена да доставя използваема слънчева енергия чрез фотоволтаици. Състои се от подреждане на няколко компонента, включително слънчеви панели за поглъщане и преобразуване на слънчевата светлина в електричество, слънчев инвертор за смяна на електрическия ток от постоянен ток към променлив ток, както и монтаж, окабеляване и други електрически аксесоари за изграждане на работеща система. Фотоволтаичните системи варират от малки, монтирани на покрива или изградени интегрирани системи с капацитет от няколко до няколко десетки киловата, до големи целеви електроцентрали от стотици мегавата. Фотоволтаичните системи варират от малки, монтирани на покрива или изградени интегрирани системи с капацитет от няколко до няколко десетки киловата, до големи целеви електроцентрали от стотици мегавата.