Neuromarketing

Neuromarketing е десктоп приложение, създадено за анализиране на резултати от изследване на сигнали от човешката централна нервна система в отговор на визуална стимулация, и по-точно – специализирани видео материали. Приложението използва Emotiv EPOC Neuroheadset устройство, което проследява EEG от спектъра в ниския честотен диапазон 3.5Hz – 12Hz. Данните, получени от устройството, се анализират и систематизират от приложението, като то се стартира от флаш-диск памет и не изисква допълнително инсталиран софтуер.

Проектът е разработен чрез средата Visual Studio на Microsoft© като десктоп приложение, използвайки технологията .NET – Windows Forms. Потребителската част е във форма на диалогово/wizard/ приложение, работещо на няколко последователни стъпки.