Аутсорсинг

Аутсорсинг услугите са средство за компаниите да получат външна помощ като се възползват от натрупаните чужди познания и опит, утвърдени практики и методологии по различни процеси, реализирайки максимална полза и значително намаляване на разходите. Новотика ООД предоставя висококачествени аутсорсинг услуги във всички етапи от проучване, създаване на идея, проектиране, програмно кодиране и тестване, до поддръжка и по-нататъчно усъвършенстване.

Предоставяме гъвкав начин на работа:
• сформиране на цял екип, който да работи изцяло за вашата компания или за ваш клиент
• наемане на отделни ИТ експерти
• възможност за отдалечена работа в офисите ни, както и на място при вас

Предимства:
• използвате вече изградената ни технологична инфраструктура, включваща офисни помещения, оборудване, комуникационни възможности, софтуер
• голям брой висококвалифицирани софтуерни инженери със значителен опит в разнообразни области
• професионална комуникация – всички наши експерти използват работен английски език писмено и говоримо
• стандартизирана и утвърдена методология за разработване на софтуер призната за съответствие с ISO 9001:2008
• генериране на регулярни отчети за свършената работа
• гъвкави схеми на заплащане с разумни ценови ставки и възможност за предоговаряне на условията