OLAP

Това е оригинална технология, която съчетава OLAP (Online Analytical Processing), съвременни визуализационни техники и сложни алгоритми за изследване на данни (Data mining). Той има предимство със способността си да обработва големи количества от данни от различни области, като предоставя уникална възможност за анализ.

Чрез своя дружелюбен интерфейс, нагледни и опростени визуализационни средства и съветници приложението преодолява излишната комплицираност, съпътстваща други продукти в тази сфера.

Приложението е предназначено да автоматизира процеса на откриване на важни тенденции, връзки и правила в многомерна база от данни, а основното му предимство е, че неговите модули могат да работят с различни OLAP кубове едновременно.