Слънчев топлинен калкулатор

Слънчев топлинен калкулатор е уеб сайт, в който потребителят може да създаде проект за разполагане на слънчеви панели върху желана от него повърхност в зависимост от критерии, които той зададе.

В най-общия случай слънчевите отоплителни системи преобразуват слънчевата радиация в полезна топлина за загряване на въздух или вода за битови, търговски или промишлени цели. Съвременните колектори са със селективни покрития на абсорбера, за да поглъщат максимално слънчевата енергия. Абсорберите им са изработени обикновено от мед или алуминий. Колекторите за производство на битова гореща вода и помощ в отоплението могат да бъдат плоски или вакуум-тръбни. Слънчевите колектори обикновено се монтират върху покрив и са свързани, чрез тръбен контур, съдържащ вода и пропилен гликол с акумулиращ съд (бойлер) със вграден топлообменник (серпентина). Отопляемата течност циркулира, за да затопли бойлера с помощта на помпа или гравитачно, под въздействието на термо-сифонния ефект.