Разработване на софтуер

Въпреки че има голямо разнообразие от софтуерни продукти, решения и специфични вертикални разработки, много често компаниите имат нужда от тясно специализирано софтуерно решение, различно от съществуващите на пазара. Новотика ООД проектира и създава такива решения, които отговарят на специфичните цели на клиента, използвайки опита и професионализма на софтуерните си инженери, специализирани в различни технологични профили.
Решенията, които изграждаме, се отличават с високо качество, надеждност, гъвкавост и скалируемост, за да бъдат лесни за поддръжка и разширяване. При разработката на софтуер се придържаме към собствена методология за управление на качеството, сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001:2015. Подходът за управление на качеството, който прилагаме, обхваща целия цикъл на разработка от край до край, за да се гарантира високо качество на разработката и максимален ефект при реализиране на крайните резултати, които да удовлетворят в пълна степен очакванията на клиента.

Услугите, които предоставяме:
• Анализ на изискванията, специфициране, проучване на възможностите
• Проучване
• Оценка на проект
• Управление на проект
• Изготвяне на дизайн спецификации, системна архитектура
• Дизайн на потребителски интерфейс
• Програмна реализация
• Системна интеграция
• Осигуряване на качеството
• Документиране
• Обучение

Имаме опит в следните специфични области:
• Банки и финанси
• Телекомуникации
• Мобилни и безжични устройства
• Автомобилна индустрия
• Управление на товари
• Строителство
• Хранителна индустрия
• Логистика
• Правителствен сектор